Adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük, hogy felkeresték weboldalunkat és megtisztelnek minket bizalmukkal és online vásárlásaikkal. A weboldalunkon keresztül elérhető webáruházakban történő online vásárláshoz elengedhetetlen, hogy az Önök által elvégzett regisztráció során, valamint a hírlevélre való feliratkozással az alábbiakban felsorolt személyes adataikat – a hatályos jogszabályi előírások rendelkezéseit mindvégig szem előtt tartva – az Önök önkéntes hozzájárulása alapján megismerhessük és azokat kezeljük.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat társaságunk a Web Management Kft., mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti.

Az Önök (Vásárlók) általunk megismerésre kerülő személyes adatainak köre a következő:
 

  1. A Vásárló (hatósági igazolványban feltüntetett,) viselt neve:
  2. A Vásárló pontos (a kiszállításhoz is szükséges) postai címe (lakcíme):
  3. A Vásárló elektronikus elérhetősége, e-mail címe:
  4. A Vásárló mobil, ill. választása szerint és/vagy vezetékes telefonszáma:


Ezen fentiekben felsorolt személyes adataikat csak és kizárólagosan az Önök által a webáruházakon keresztül vásárolt termékek számlázásához, házhozszállításához, ill. az Önökkel – pl. hírlevél útján – való kapcsolattartáshoz és esetleges piackutatáshoz szükséges mértékben és ideig használjuk fel.

Az Önöktől fentiekben kért és kapott adatokat bizalmasan kezeljük és azokat az Önök előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem adjuk ki, továbbá az Önök adatainak biztonsága érdekében minden olyan intézkedést megteszünk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy azok illetéktelen személyek kezébe ne kerülhessenek. Ezen kötelezettségvállalásunkat társaságunk természetesen azon munkatársai (beleértve a kiszállítással megbízott személyeket is) részére is kötelezővé teszi, akik az Önök adatainak bármilyen formában történő megismerésében, kezelésében részt vesznek.

Társaságunk ezért az Önök adatainak, megismerése, kezelése, helyesbítése, törlése vagy az ezen adatokról Önöknek, vagy a különböző hatóságoknak adott tájékoztatás során különösen szem előtt tartja az alábbi jogszabályok rendelkezéseit: